• nb
    • en

IT

Ikon: Simplify MPS

HVA?

Vi hjelper våre kunder å definere IT-behovene de har, og leverer den nødvendige kapasitet i form av en tjeneste.

HVORFOR?

Hva om din bedrift ikke hadde noen fysiske servere som krevde vedlikehold? Hvordan ville du gått frem for å sikre at alle brukerne fikk en fullverdig og enklere IT-hverdag? Skulle du ønske at dere ikke hadde behov for å bruke tid på IT-problemer? Hvordan har du tenkt å nå det målet? Har dere arbeidsoppgaver som er viktigere for dere enn administrasjon og feilretting av IT relaterte utfordringer?

HVORDAN?

Vi samarbeider med våre kunder om å utvikle og iverksette en digitaliseringsstrategi. Denne setter rammene for hva vi skal levere av kapasitet og hvordan denne skal utnyttes i organisasjonen.

Våre rutiner og prosesser for å designe, implementere og drifte denne typen er tilpasset små og mellomstore bedrifter sammen med våre samarbeidspartnere.

Les mer om metodene og resultatene våre kunder har opplevd HER, eller kontakt oss for å ta en prat rundt hvordan vi kan hjelpe din organisasjon og brukere få en enklere arbeidsdag.