• nb
    • en

3D-print

Ikon: Simplify 3D

HVORFOR?

Ulike teknologier 3D-print kan bidra til en kraftig reduksjon i tiden det tar fra en god idè blir til et bra produkt. Gjennom å gjøre tidkrevende fremstillingsprosesser til noe som er klart over natten, ved å kutte kostnader i lavserieproduksjon eller gjennom å gjøre det umulige mulig vil 3D-printing hjelpe våre kunder med løsninger på utfordringer.

HVA?

Primært finnes fire hovedområder hvor 3D-printing er flittig brukt av våre kunder. Gjennom å analysere sine interne prosesser knyttet opp mot ett eller flere av disse områdene klarer bedriftene å gjøre store tidsbesparelser, redusere kostnader og forbedre produktet sitt.

Konseptuelle modeller

Det å kunne gå fra flere uker til bare en dag fra et design kan presenteres som en fysisk modell til kunden eller for interne arbeidsgrupper blir gjort mulig ved hjelp av 3D-printing. Våre kunder har ikke bare økt salget og redusert ledetiden, men de gir også uttrykk for at produktet blir bedre. Vi får veldig ofte høre at «det er ikke det samme å se noe på en skjerm som det er å holde det i hendene».

Prototyper

Våre kunder har rask tilgang på gode prototyper. De hadde behov for å frigjøre tid i eget maskineringsverksted og ønsket å være mindre avhengige av tidsplanen til sine underleverandører. For å visualisere, teste, evaluere og kommunisere kan 3D-printing produsere funksjonelle prototyper over natten.

Støp / form

Støp og form er en meget kostnadseffektiv måte å produsere på. Noen ganger kan allikevel volumet være for lavt eller geometrien for vanskelig. Andre ganger skulle man ønske at man fikk verktøyet riktig på første forsøk eller ikke måtte vente så lenge mellom hvert forsøk. Riktig bruk av 3D-printing kan produsere former for gipsformstøping og sprøytestøping, innlegg for investeringsstøping, verktøy for hydro og termoforming eller originaler for silikonstøpeformer og mye mer.

Produksjon

3D-printere kan produsere deler som kan tas direkte i bruk. Avhengig av bruksområdet til produktet er det viktig å gjøre et riktig valg av teknologi. Våre kunder produserer spesialiserte produkter i lavt volum som feks verktøy til sammenstilling og produksjonslinjer i tillegg til selve produksjonen av sitt produkt. Med 3D-printing er kompleksitet kostnadsfritt og dette er grunnen til at mange gjør det umulige mulig.

HVORDAN?

Simplify er autorisert partner med 3D Systems. De har gjort sin teknologi brukervennlig, av meget høy kvalitet og produksjonsorientert. Våre kunder har tilgang til 7 forskjellige teknologier fra verdens største produsent av 3D-printere.

Fused Filament Fabrication (FFF)

Fused Filament Fabrication (FFF) er den enkleste og rimeligste teknologien. Sammenlignet med hobbyprinterne på markedet kan du her printe store, nøyaktige emner i opp til 3 farger med et svært brukervennlig interface. Kan brukes til konseptuelle modeller, prototyper, støpeverktøy eller ferdige produkter der man har mindre krevende geometri og krav til overflatekvalitet.

Color Jet Print (CJP)

ColorJetPrint (CJP) bruker et gipsbasert pulver som sammen med bindemiddel og fargeblekk kan produsere konseptuelle modeller svært raskt til veldig lav kost. Denne teknologien kan også brukes til prototyping og støp/form.

Multi Jet Printing (MJP)

MultiJetPrinting (MJP) er en teknologi som benytter seg av flytende plast som byggemateriale og voks for støttende konstruksjon. Voksen blir smeltet bort i etterbehandlingen. Teknologien gir veldig bra detaljer og høy overflatekvalitet og produserer deler raskt med minst mulig manuelt arbeid. Spesielt godt egnet til funksjonelle prototyper med behov for høy presisjon og gjerne bevegelige deler. Godt egnet til verktøy for støp og form.

Micro-SLA

Stereolitography (SLA) bruker væske som byggemateriale. Under en nøye kontrollert prosess blir væsken herdet med laserbestråling og resultatet gir de aller mest nøyaktige print med den beste overflatekvalitet. Stort utvalg i materialer og særdeles rask. Optimal for prototyper og støpeverktøy med svært høye krav til nøyaktighet og overflate.

Stereolitography (SLA)

Stereolitography (SLA) bruker væske som byggemateriale. Under en nøye kontrollert prosess blir væsken herdet med laserbestråling og resultatet gir de aller mest nøyaktige print med den beste overflatekvalitet. Stort utvalg i materialer og særdeles rask. Optimal for prototyper og støpeverktøy med svært høye krav til nøyaktighet og overflate. For de aller største jobbene også.

Selective Laser Sintering (SLS)

Selective Laser Sintering (SLS) bruker polyamid i pulverform som byggemateriale. Dette blir sintret (tilnærmet smeltet) sammen av laser i en svært kontrollert prosess. Denne teknologien krever ingen støttestruktur eller støttematerial og gir i tillegg svært holdbare emner. Optimal for direkte produksjon men også svært bra for prototyping og konseptuelle modeller.

Direct Metal Printing (DMP)

Direct Metal Printing (DMP) bruker ulike metaller i pulverform som byggematerial. Gjennom en svært kontrollert prosess blir pulveret sintret til emnet er ferdig. Ulikt SLS krever denne teknologien støttestrukturer. Optimal for direkte produksjon.